035 - 5430064 | WHATSAPP: 06-81563065 [email protected]

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wigs & Hairweaves

1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Wigs & Hairweaves en de klant.
1.2 Wigs & Hairweaves heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

2. Prijzen en Aanbiedingen artikelen
2.1 Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
2.2 Wigs & Hairweaves is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3. Betaling
3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethode die worden aangeboden op de website.
3.2 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
3.3 Wanneer de betaling niet binnen 20 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

4. Verzendkosten
4.1 De kosten voor een brievenbuspakket bedraag € 3,95 per envelop, en per pakket € 6,95 tot 10 kg.
4.2 Bij ruilen/ retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.

5. Levering
5.1 Wigs & Hairweaves besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan Post.nl.
Bestellingen worden via Post.nl verzonden en zijn traceerbaar in dit systeem.
5.2 Wigs & Hairweaves streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling, te versturen, indien op voorraad.
5.3 Wigs & Hairweaves heeft een leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
5.4 Wigs & Hairweaves is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.

6. Annuleren
6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail.
6.2 Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

7. Ruilen en Retourneren
7.1 U wordt vriendelijk verzocht om bij aflevering te controleren of de producten aan de bestelling overeenkomen. Indien dit niet het geval is, dient u Wigs & Hairweaves daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 werkdagen na de aflevering per email op de hoogte te stellen.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Wigs & Hairweaves de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Een retourzending wordt uitsluitend aanvaard binnen 7 dagen indien onze toestemming daarvoor gegeven is en de verpakking van het product onbeschadigd is, in de originele fabrieksverpakking zit en geen gebruikerssporen vertoont waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen en het pakket altijd traceerbaar is met een track en trace code. Producten die speciaal voor u besteld of gemaakt zijn kunnen niet geretourneerd worden.

8. Garantie en Aansprakelijkheid
8.1 Wigs & Hairweaves garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

9. Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van
Wigs & Hairweaves.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden.
Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.

10. Copyright beeld- en tekstmateriaal
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!