035 - 5430064 | WHATSAPP: 06-81563065 [email protected]

Bij Hairglow streven wij naar 100% klanttevredenheid. Mocht uw haarwerk onverhoopt niet naar uw zin zijn zullen wij alles in het werk stellen om een oplossing voor u te vinden waar u tevreden mee bent.

Bij aflevering krijgt u een klachtenformulier en enquêteformulier mee. Mocht u een nieuw formulier toegezonden willen krijgen kunt u dat via een e-mail aanvragen.

U kunt zich daarnaast ook richten tot de ANKO geschillencommissie, zodat u een dubbele zekerheid heeft met betrekking tot een adequate afhandeling van uw klacht.

Beide partijen zijn gebaat bij een snelle en adequate afhandeling.

Als er een klacht is wordt de cliënt gevraagd het klachtenformulier in te vullen. Dit formulier wordt de klant toegezonden.

Ontvangst van de klacht (en formulier) wordt binnen 1 week bevestigt.

Klachten worden zowel schriftelijk als elektronisch bewaard. Klachten worden in ordner onderverdeeld in “klachten in behandeling” en “klachten afgehandeld”.

Hairglow  zal binnen 2 weken na ontvangst een correctievoorstel aanbieden.

Indien er niet gezamenlijk zal worden uitgekomen dient de casus door de cliënt schriftelijk te worden aangemeld bij de geschillencommissie uiterlijke verzorging van de ANKO.

Dit is voor beide partijen een bindende uitspraak.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!