035 - 5430064 | WHATSAPP: 06-81563065 [email protected]

Privacyverklaring

Privacy beleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.wigsandhairweaves.nl.

Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact met ons op.

Wigs&Hairweaves en uw privacy
Wigs&Hairweaves respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige gebruiken wij deze gegevens uitsluitend met uw toestemming. Wigs&Hairweaves verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden stelt deze uitsluitend aan derden ter beschikking als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Wigs&Hairweaves gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:
Als u een bestelling plaatst in de webshop, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Als u zich bij Wigs&Hairweaves registreert, bewaren wij uw gegevens op een beveiligde server. Bij uw registratie slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Wigs&Hairweaves verkoopt uw gegevens niet.
Wigs&Hairweaves zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Wigs&Hairweaves
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw gegevens bij Wigs&Hairweaves raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken.

Grondslag en doel gegevensverwerking
De op onze website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

• het inplannen van afspraken met jou;
• het jou goed van dienst kunnen zijn in onze Salon;
 het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;
• het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze Salon, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten;
• ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
• ter verbetering van onze website;
• het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens?
Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze website.
Door jou ingevuld in de online agenda:
• Je naam
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze Salon bewaren wij verder:

• Klantgegevens uit onze historie met jou:
• Gemaakte afspraken
• Behandelingen
• Gekochte producten
• Recepten
• Kassabonnen
• Gespaarde punten

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken, wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.

Cookies
Wij geven je de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kan je gebruik maken van de social media buttons. Als je op een van deze buttons klikt, word je doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra je doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op hun eigen website: Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram.

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering,
Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zonodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarderwegend redelijk belang van ons.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met toestemming van de ouders. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden teruggetrokken. De persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met de Salon: Wigs&Hairweaves

Klachtrecht
Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Salon dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jouw de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.
Denk hierbij aan:
– banken (als je anders dan contant betaalt)
– Salonhub (de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met Wigs&Hairweaves.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd 24 mei 2018

Contactgegevens

Naam Salon: Wigs & Hairweaves

Adres: Nieuwstraat 19

Telefoon 035-5430064

Email [email protected]

KvK-nummer Salon 65093755

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!